POEA Approved Job Orders

To guarantee faster deployment and to lessen the risk of being a victim of illegal recruitment, Filipinos who wants to work abroad should look for an overseas job opening with POEA approved job orders and no placement fee.

Your next job awaits you. Work abroad!

A POEA job order means there is an available employer and it is often an urgent vacancy, so there’s a big chance that you will sign an employment contract soon.

List of POEA approved job orders

The job orders are considered active unless canceled by the employer or recruitment agency.

How to Avoid Illegal Recruitment

 • Do not apply at recruitment agencies not licensed by POEA.
 • Do not deal with licensed agencies without job orders.
 • Do not deal with any person who is not an authorized representative of a licensed agency.
 • Do not transact business outside the registered address of the agency. If recruitment is conducted in the province, check if the agency has a provincial recruitment authority.
 • Do not pay more than the allowed placement fee. It should be equivalent to one month salary, exclusive of documentation and processing costs.
 • Do not pay any placement fee unless you have a valid employment contract and an official receipt.
 • Do not be enticed by ads or brochures requiring you to reply to a Post Office (P.O.) Box, and to enclose payment for processing of papers.
 • Do not deal with training centers and travel agencies, which promise overseas employment.
 • Do not accept a tourist visa.
 • Do not deal with fixers.

Ang illegal recruiter ay:

 • Agad naniningil ng placement fee o anumang kaukulang bayad nang walang resibo
 • Nangangako ng madaliang pag-alis patungo sa ibang bansa
 • Nagre-require agad ng medical examination o training kahit wala pang malinaw na employer o kontrata
 • Nakikipag-transaksiyon sa mga aplikante sa mga pampublikong lugar tulad ng restaurant, mall, atbpa. at hindi sa opisina ng lisensyadong ahensiya
 • Bahay-bahay kung mag-recruit ng mga aplikante
 • Hindi nagbibigay ng sapat na impormasyon tungkol sa ina-aplayang trabaho
 • Nagsasabi na may kausap na direct employer at ang mga aplikante ay di na kailangang dumaan sa POEA
 • Nangangako ng mabilis na pag-alis ng aplikante gamit ang tourist o visit visa
 • Walang maipakitang employment contract o working visa
 • Nagpapakilala na empleyado ng isang lisensyadong recruitment agency ngunit walang maipakitang ID
 • Nagpapakilala na konektado sa isang travel agency o training center
 • Nanghihikayat sa mga aplikante na mangalap ng iba pang aplikante upang mapabilis ang pagpapaalis
 • Walang maibigay na sapat at tamang impormasyon tungkol sa sarili tulad ng buong pangalan o address
 • Nangangako na ang mga dokumento ay ipapasok sa POEA para mai-process (lalo na sa kaso ng EPS-Korea)
POEA Jobs Agency © 2017 Privacy | Disclaimer | Terms of Use